Art Anselan (Mon Amin) Tietosuojaseloste

(Päivitetty 26.5.2019)

Miten keräämme tietoja?

Art Ansela l. Mon Ami kerää henkilötietoja, kun asiakas ottaa yhteyttä puhelimitse, sosiaalisen median kautta tai sähköpostitse tehdäkseen tilauksen tai halutessaan asiakaspalvelua. Samoin toteutuneen asiakaspalvelun aikana.

Millaisia henkilötietoja kerätään?

Asiakaspalvelua varten kerätään ja tallennetaan asiakkaan sähköpostiosoite ja puhelinnumero kunnes asiakaspalvelutilanne on ratkaistu ja jonka jälkeen kerätyt henkilötiedot hävitetään. Kampaamoasiakkaalta voidaan kerätä hiuskäsittelyyn (lähinnä allergioihin) liittyviä tietoja. Asiakassuhteen ollessa jatkuva, tiedot säilytetään ja hävitetään yhden vuoden kuluttua viimeisestä asiakaskäynnistä.

Mon Amin verkkosivuilla ei enää ole käytössä evästeitä (Google Analytics), joiden avulla kerätään tietoja sivuston käytöstä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi sekä verkkoliikenteen analysoimiseksi.

Mihin kerättyjä tietoja käytetään?

Kerättyjä tietoja käytetään liiketoiminnan tarpeisiin kuten tilausten toimittamiseen, mahdollisten peruutusaikojen ilmoittamiseen tai muun palvelun toteuttamiseksi.

Kuinka kauan kerättyjä tietoja säilytetään?

Kerättyjä tietoja ei säilytetä kauemmin kuin on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi sekä pakottavan lainsäädännön, kuten kirjanpitolain noudattamiseksi.

Keillä on oikeus käsitellä kerättyjä tietoja? Entä luovutetaanko tietoja eteenpäin?

Kerättyjä tietoja käsittelee ainoastaan Mon Amin omistaja sekä kirjanpitolainsäädännöllisissä asioissa nimetty kirjanpitäjä. Kerättyjä tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta kolmansille tahoille eikä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Mon Ami käyttää kuitenkin viestinnässäänMailChimp- sähköpostipalvelua, jolloin asiakkaan etunimi, sukunimi ja ja sähköposti tallennetaanMailChimp- sähköpostipalveluun. MailChimp on yhdysvaltalainen yhtiö, joka on sitoutunut noudattamaan EU:n tietosuoja-asetusta (Privacy Shield). Viranomaisille tietoja voidaan luovuttaa siinä tapauksessa, että lainsäädäntö velvoittaa näin tekemään.

Miten kerättyihin henkilötietoihin voi vaikuttaa?

⚬  Asiakas voi kieltää kerättyjen tietojen käsittelyn (vastustamisoikeus).
⚬  Asiakas voi pyytää pääsyä omiin kerättyihin tietoihin tai saada vahvistus siitä, että kerättyjä tietoja ei ole (tarkistusoikeus).
⚬  Lisäksi asiakkaalla on oikeus saada kerätyt henkilötiedot sähköisessä muodossa, jotta ne voi halutessaan siirtää toiselle rekisterinpitäjälle (oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen).
⚬  Asiakkaalla on oikeus kerättyjen tietojen oikaisemiseen (oikeus tietojen oikaisemiseen) eli virheellisten, puutteellisten ja/tai epätarkkojen tietojen korjaamiseen ja täydentämiseen.
⚬  Kerättyjen tietojen käsittelyä voidaan rajoittaa (oikeus käsittelyn rajoittamiseen) tietyissä tapauksissa, kunnes tietojen oikeus on tarkistettu.
⚬  Asiakkaalla on oikeus myös pyytää omien kerättyjen tietojen poistamista (oikeus tulla unohdetuksi), kunhan se käyttötarkoitus, joita varten tiedot kerättiin ei ole kesken, esimerkiksi tilauksen toimittaminen on jo saatettu päätökseen.

Käytetäänkö henkilötietoja automaattiseen profilointiin?

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen profilointiin.

Kuka vastaa mahdollisiin kysymyksiin koskien Mon Amin tietosuojaa?

Arja Hankalahti vastaa kaikkiin Mon Amin ja Art Anselan tietosuojaa koskeviin kysymyksiin.
sähköpostiosoite: info@monami.store
puhelin: 040 5043524

Rekisterinpitäjä:

Art Ansela | Arja Hankalahti
Y-tunnus 1370360-2
Koulukatu 9, 21600 Parainen
puhelin: 040 5043524
sähköpostiosoite: info@monami.store