Art Anselas (Mon Amis) Dataskyddsbeskrivning

(Uppdaterad 26.5.2019)

Hur samlar vi in data?

Art Ansela (dvs. Mon Ami) samlar in personuppgifter när en kund tar kontakt via telefon, sociala medier eller e-post, vid beställning av tjänster, varor eller annan kundtjänst, även då tjänsten förverkligas.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

För att kunna betjäna kunden lagras e-postadress och telefonnummer tills det att kundservice situationen är över, efter det förstörs personuppgifterna. Uppgifter om olika hårbehandlingar (främst allergier) samlas in av de kunder som använder frisörtjänster. När det är frågan om en kontinuerlig kundrelation lagras uppgifterna i ett år och efter det senaste kundbesöket förstörs de.

Kakor (Cookies)

Mon Amis webbplats använder numera inga cookies (Google Analytics) för att samla in information om användningen av webbplatsen för att förbättra användarupplevelsen och analysera nättrafiken.

Vad används uppgifterna till?

Den insamlade informationen användas till affärsverksamhetens ändamål, t.ex för leverans av order, information av annullerade tider och till övriga tjänster.

Hur länge förvaras uppgifterna?

Uppgifterna förvaras inte längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla de syften som beskrivs i denna Dataskyddsbeskrivning samt följer vi den obligatoriska lagstiftningen, såsom bokföringslagen.

Vem har rätt att behandla den insamlade informationen? Överlåts uppgifterna?

Den insamlade informationen hanteras endast av Mon Amis ägare och av företagets revisor. Huvudsakligen kommer de insamlade uppgifterna inte att lämnas ut till tredje part eller utanför EU eller EES. Mon Ami använder MailChimp e-posttjänst i sin kommunikation, så att kundens förnamn, efternamn och e-post lagras i MailChimp-e-posttjänsten. MailChimp är ett amerikanskt företag som bundit sig att följa EU:s dataskyddsinställningar (Privacy Shield Regulation). Informationen kan överlåtas till myndigheterna ifall att lagen kräver det.

Hur kan en kund påverka de insamlade personuppgifterna?

⚬  Kunden kan motsätta sig behandlingen av insamlade uppgifter (rätt att motsätta sig).
⚬  Kunden kan begära tillgång till sina egna uppgifter eller få bekräftelse på att det inte finns någon information lagrad (rätt att kontrollera).
⚬  Dessutom har kunden rätt att få de insamlade personuppgifterna i elektroniskt format så att de går att överföra till en annan upprätthållare av register (rätten att överföra data från system till system).
⚬  Kunden har rätt att korrigera de insamlade uppgifterna (rätten att korrigera data), eller korrigera felaktiga och ofullständiga uppgifter.
⚬  Behandlingen av de insamlade uppgifterna kan i vissa fall begränsas (rätt till begränsning av bearbetning) till dess att uppgifterna har kontrollerats.
⚬  Kunden har också rätt att begära att uppgifterna blir borttagna (rätten att bli bortglömd), så länge som syftet av de insamlade uppgifterna inte är till exempel leverans av order som inte levererats. 


Används personlig information för automatisk profilering?

Personlig information används inte för automatisk profilering.

Vem svarar på frågor om Mon Amis dataskydd?

Arja Hankalahti svarar på alla frågor angående Mon Amis (Art Anselas) dataskydd.
e-post: info@monami.store
telefon: 040 5043524

Upprätthållare av register:

Art Ansela | Arja Hankalahti
FO-nummer 1370360-2
Skolgatan 9, 21600 Pargas
telefon: 040 5043524
e-post: info@monami.store